2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-30. Krystalový tvar dihexagonální prizma má dvanáct ploch, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar dihexagonální prizma