2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-31. Krystalový tvar tetraedr má čtyři plochy uspořádané podle čtyřčetné inverzní osy symetrie. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar tetraedr