2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-32. Krystalový tvar krychle (hexaedr) má šest navzájem kolmých ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar krachle