2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-34. Krystalový tvar rombický dodekaedr (dvanáctistěn kosočtverečný) má dvanáct ploch ve tvaru kosočtverce. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar rombický dodekaedr