2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-4. Barevně je označen jednoplochý otevřený krystalový tvar pedion {111} na krystalu z oddělení triklinicky pediálního. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - pedion