2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-43. Krystalový tvar didokaedr. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar didokaedr