2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-44. Krystalový tvar hexaoktaedr představuje tvar s maximálním počtem stejnocenných ploch na krystalu. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar hexaoktaedr