2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-45. Sférická projekce. Vynesení kolmic na jednotlivé plochy ze středu krystalu dostaneme v průsečíku s projekční koulí projekční body (póly) ploch. Podle Klein, Hurlbut (1993).

sférická projekce krystalu