2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-46. Sférická projekce. Polohu každého projekčního bodu dané plochy můžeme vyjádřit dvěma úhly - podobně jako v geografickém systém. Jediný rozdíl je, že pól má hodnotu 0, rovník pak 90°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

sférická projekce - souřadnice