2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-48. Stereografická projekce. Promítání projekčních bodů ploch ze severní polokoule do roviny projekce - řez. Podle Lukáče (1968).

průmět v stereografické projekci