2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-49. Stereografická projekce. Poledníky se promítají jako průměry v ploše průmětny. Podle Lukáče (1968).

stereografická projekce - průmět poledníků