2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-5. Barevně je označena přední plocha dvojplochého otevřeného krystalového tvaru sfenoidu {110} na krystalu z oddělení monoklinicky sfenoidického. Plochy jsou symetrické podle dvojčetné rotační osy symetrie. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - sfenoid