2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-50. Stereografická projekce. Plochy jednoho pásma se zobrazí na jednom poledníku ve sférické projekci a na jednom oblouku ve stereografické projekci. Podle Lukáče (1968).

oblouky kružnic stereografické projekce