2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-51. Gadolinova projekce. Princip projekce je stejný jako ve stereografické, zobrazeny jsou vztahy mezi plochami a prvky symetrie. Křížky a kroužky jsou symboly ploch v horní, resp. dolní polovině krystalu.

příklad Gadolinovy projekce