2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-52. Gnómonická projekce. Projekční rovinou je tečna k severnímu pólu, promítáme ze středu krystalu přes pól plochy. Plochy vertikálního pásma se zobrazí v nekonečnu. Podle Lukáče (1968).

princip gnómoncké projekce