2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-6. Barevně jsou označeny plochy dvojplochého otevřeného krystalového tvaru dómatu {110} na krystalu z oddělení monoklinicky dómatického. Plochy jsou symetrické podle roviny symetrie. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - dóma