2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-7. Spojka tří pinakoidů  na krystalu z oddělení rombicky dipyramidálního. Šedá plocha označuje horní plochu jednoúsekového pinakoidu {001}, oranžová plocha je přední plocha jednoúsekového pinakoidu {100} a žlutá plocha je pravá plocha jednoúsekového pinakoidu {010}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - pinakoid