2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-8. Krystalový tvar trigonální pyramidy má tři horní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu, těleso krystalu uzavírá pedion {00-1}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - trigonální pyramida