2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-9. Krystalový tvar rombické pyramidy má čtyři horní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu, těleso krystalu uzavírá pedion {00-1}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - rombická pyramida

Krystalový tvar tetragonální pyramidy má čtyři horní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu, těleso krystalu uzavírá pedion {00-1}.

krystalový tvar - tetragonální pyramida