2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-1. Základní symboly používané pro označování prvků symetrie ve směru kolmém k nákresně a paralelně s nákresnou (podle Kratochvíl, Jenšovský 1987).