2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-10. Spojka dvou trojúsekových prizmat. Přední plochy obou prizmat jsou odlišeny barevně, červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Spojka dvou trojúsekových prizmat a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži monoklinické soustavy, přítomny jsou rovina zrcadlení a na ni kolmá dvojčetná rotační osa symetrie.