2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-100. Orientace trigonálních řezů - pozitivní trigonální orientace je plochou k pozorovateli, negativní trigonální orientace je pootočena o 60°. Podle Lukáče (1968).