2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-108. Trigonální třetiřadá dipyramida (tritodipyramida) pozitivní pravá {hk-il} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Modře jsou označeny plochy v přední části krystalu, červeně plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální tritodipyramida pozitivní pravá {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie).

Schematický stereogram trigonální tritodipyramidy pozitivní pravé {hk-il} . Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.