2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-110. Trigonální třetiřadá dipyramida (tritodipyramida) negativní pravá {kh-il} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální tritodipyramida negativní pravá {kh-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie).

Schematický stereogram trigonální tritodipyramidy negativní pravé {kh-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.