2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-111. Trigonální třetiřadé prizma (tritoprizma) pozitivní levé {i-k-h0} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Schematický stereogram trigonálního tritoprizmatu pozitivního levého {i-k-h0}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.