2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-112. Trigonální třetiřadé prizma (tritoprizma) pozitivní pravé {hk-i0} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Schematický stereogram trigonálního tritoprizmatu pozitivního pravého {hk-i0}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.