2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-119. Trigonální druhořadá dipyramida (deuterodipyramida) pravá {hh-2hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální deuterodipyramida pravá {hh-2hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie).

Schematický stereogram trigonální deuterodipyramidy pravé {hh-2hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.