2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-12. Tři základní typy pinakoidů jsou odlišeny barevně - pinakoid a je žlutý, pinakoid b je oranžový a pinakoid c je zelený. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Spojka jednoúsekových pinakoidů a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži monoklinické soustavy, přítomny jsou rovina zrcadlení a na ni kolmá dvojčetná rotační osa symetrie.