2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-120. Trigonální druhořadá dipyramida (deuterodipyramida) levá {2h-h-hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální deuterodipyramida levá {2h-h-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie).

Schematický stereogram trigonální deuterodipyramidy levé {2h-h-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.