2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-122. Trigonální druhořadé prizma (deuteroprizma) levé {2-1-10} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální deuteroprizma levé {2-1-10} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie).

Schematický stereogram trigonálního deuteroprizmatu levého {2-1-10}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.