2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-124. Ditrigonální skalenoedr negativní {kh-il} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Schematický stereogram ditrigonálního skalenoedru pozitivního {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.