2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-127. Ditrigonální pyramida pozitivní horní {hk-il} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem dolním {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Ditrigonální pyramida pozitivní horní {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny polární trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c a tři vertikální roviny symetrie v meziosním směru.

Schematický stereogram ditrigonální pyramidy pozitivní horní {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.