2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-129. Ditrigonální pyramida negativní horní {-ki-hl} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem dolním {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Ditrigonální pyramida negativní horní {-ki-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny polární trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c a tři vertikální roviny symetrie v meziosním směru.

Schematický stereogram ditrigonální pyramidy negativní horní {-ki-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.