2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-13. Spojka barevně odlišených dvojúsekových pinakoidů {101} a {10-1} s jednoúsekovým pinakoidem {010}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

spojka dvojúsekových pinakoidů

Spojka dvojúsekových pinakoidů {101} a {10-1} s jednoúsekovým pinakoidem {010} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži monoklinické soustavy, přítomny jsou rovina zrcadlení a na ni kolmá dvojčetná rotační osa symetrie.

 Schematická stereografická projekce výše uvedených pinakoidů.