2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-131. Trigonální prvořadá pyramida (protopyramida) pozitivní horní {h0-hl} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem dolním {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální protopyramida pozitivní horní {h0-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny polární trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c a tři vertikální roviny symetrie v meziosním směru.

Schematický stereogram trigonální protopyramidy pozitivní horní {h0-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.