2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-134. Trigonální prvořadá pyramida (protopyramida) negativní dolní {0h-h-l} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem horním {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

 

Vztahy k prvkům symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-133.