2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-135. Trigonální trapezoedr pravý kladný {hk-il} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální trapezoedr pravý kladný {hk-il} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c a tři pasné dvojčetné rotační osy symetrie  v osních směrech.

Schematický stereogram trigonálního trapezoedru pravého kladného {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.