2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-136. Trigonální trapezoedr levý kladný {i-k-hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální trapezoedr levý kladný {i-k-hl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c a tři pasné dvojčetné rotační osy symetrie  v osních směrech.

Schematický stereogram trigonálního trapezoedru levého kladného {i-k-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.