2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-139. Ditrigonální třetiřadé prizma (tritoprizma) pravé {hk-i0} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Ditrigonální tritoprizma pravé {hk-i0} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c a tři pasné dvojčetné rotační osy symetrie  v osních směrech.

Schematický stereogram ditrigonálního tritoprizmatu pravého {hk-i0}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.