2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-144. Trigonální třetiřadý romboedr (tritoromboedr) levý negativní {kh-il} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální tritoromboedr levý negativní {kh-il} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze trojčetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (ekvivalentem je kombinace trojčetné rotační osy symetrie a středu symetrie).

Schematický stereogram trigonálního tritoromboedru levého negativního {kh-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.