2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-145. Trigonální druhořadý romboedr (deuteroromboedr) pravý {hh-2hl} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální deuteroromboedr pravý {hh-2hl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze trojčetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (ekvivalentem je kombinace trojčetné rotační osy symetrie a středu symetrie).

Schematický stereogram trigonálního deuteroromboedru pravého {hh-2hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.