2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-147. Schématické znázornění jednotlivých poloh protoromboedru, deuteroromboedru a tritoromboedru. Podle Lukáče (1968).