2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-15. Spojka dvojúsekových dómat {0kl}, {0k-l}, {hk0} a {-hk0} v monoklinicky dómatickém oddělení. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Spojka dvojúsekových dómat {0kl}, {0k-l}, {hk0} a {-hk0} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži monoklinické soustavy, z prvků symetrie je přítomna pouze rovina zrcadlení.