2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-156. Trigonální druhořadá pyramida (deuteropyramida) pravá horní {hh-2hl} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s dolním pedionem {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Trigonální deuteropyramida pravá horní {hh-2hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze trojčetná rotační osa symetrie ve směru vertikální osy c.

Schematický stereogram trigonální deuteropyramidy pravé horní {hh-2hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.