2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-160. Krystalografický osní kříž kubické soustavy. Tři navzájem kolmé osy jsou stejnocenné.