2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-161. Prvky symetrie v hexaoktaedrickém oddělení kubické soustavy. V prvním význačném směru (směr krystalografických os) jsou tři čtyřčetné rotační osy symetrie (vlevo nahoře) a na ně jsou kolmé tři roviny symetrie (vlevo dole). V druhém krystalograficky významném směru (směr tělesových úhlopříček krychle) jsou čtyři trojčetné inverzní osy symetrie. V třetím význačném směru (směr stěnových úhlopříček krychle) najdeme šest dvojčetných rotačních os symetrie (vpravo nahoře) a na ně kolmé roviny symetrie (vpravo dole). Podle Lukáče (1968).