2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-165. Tetragon-trioktaedr (čtyřiadvacetistěn deltoidový) {hkk} je čtyřiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragon-trioktaedr (čtyřiadvacetistěn deltoidový) {hkk} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži kubické soustavy. Ve prvním směru krystalografických os jsou tři čtyřčetné rotační osy symetrie a na ně jsou kolmé tři roviny symetrie. Ve směr tělesových úhlopříček krychle jsou čtyři trojčetné inverzní osy symetrie. Ve směru stěnových úhlopříček krychle najdeme šest dvojčetných rotačních os symetrie a na ně kolmé roviny symetrie.

Schematický stereogram tetragon-trioktaedru {hkk}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.