2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-166. Dvě plochy hexaoktaedru splynou mezi čtyřčetnými osami v jedinou (leží na rovině symetrie) a vzniknou plochy  trigon-trioktaedru (čtyřiadvacetistěn trojúhelníkový) {hhk}. Podle Lukáče (1968).