2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-169. Splynou-li dvě plochy v hexaoktaedru podél osních rovin symetrie, vznikne tetrahexaedr (čtyřiadvacetistěn krychlový) {hk0}. Podle Lukáče (1968).