2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-171. Hexaedr (krychle) {100} je šestiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexaedr (krychle) {100} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži kubické soustavy. Ve prvním směru krystalografických os jsou tři čtyřčetné rotační osy symetrie a na ně jsou kolmé tři roviny symetrie. Ve směr tělesových úhlopříček krychle jsou čtyři trojčetné inverzní osy symetrie. Ve směru stěnových úhlopříček krychle najdeme šest dvojčetných rotačních os symetrie a na ně kolmé roviny symetrie.

Schematický stereogram hexaedru {100}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.